ای معلم تورا سپاس  ای آغاز بی پایان ای وجود بیکران تو را سپاس

ای معلم ای فراتر از کلام

ای معلم به وسعت نامت تو را سپاس می گویم همان نامی که چهارحرف بیشتر ندارد اما کشیدن هر حرف و صدایش زمانی به وسعت تاریخ نیاز دارد.

/ 0 نظر / 10 بازدید