اگر فرصت داشتم کودکم را دوباره بزرگ کنم

اگر فرصت داشتم که کودکم را دوباره بزرگ کنم،

 

به جای آنکه انگشت اشاره ام را به سمت او بگیرم،

در کنارش انگشت هایم را در رنگ فرو می بردم،

و نقاشی می کردم،

/ 0 نظر / 4 بازدید