بیست و سومین سال جشن پایان تحصیلی دانش آموزان دبستان آیین معلم در سالن کوثر برگزار گردید.

این جشن

با حضور مسئولین محترم آموزش پرورش و سخنرانی جناب آقای جلیلوند معاونت محترم آموزشی و با حضور والدین محترم و پدر بزرگها و مادر بزرگها برگزار گردید.